Thông báo v/v kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ và giáo viên, học kỳ 1, năm học 2018-2019

Thông báo về việc kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ chuyên môn và giáo viên, học kỳ 1, năm học 2018-2019.

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-PVĐ ngày 13/9/2018 của Trường THPT Phạm Văn Đồng về việc kiểm tra nội bộ năm học 2018 2019; nhằm giúp Lãnh đạo nhà trường, Tổ chuyên môn và Giáo viên rà soát, củng cố và hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ chuyên môn trong năm học đảm bảo đúng theo quy định tại Công văn số 1040/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo(GDĐT) Phú Yên về việc hướng dẫn thiết lập, quản lí và sử dụng các loại hồ sơ chuyên môn trong các trường trung học; Ban Giám hiệu thông báo lịch kiểm tra hồ sơ cụ thể như sau:

          I. Nội dung kiểm tra

          - Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2012về việc quy định và hướng dẫn sử dụng các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn vàCông văn số 1040/SGDĐT-GDTrH ngày 29/10/2014 của Sở GDĐTPhú Yên về việc hướng dẫn thiết lập, quản lí và sử dụng các loại hồ sơ chuyên môn trong các trường trung học cụ thể như sau:

          II. Kiểm tra hồ sơ đối với tổ chuyên môn gồm:

          1. Sổ quản lý và theo dõi tổ chuyên môn (5 năm).

          2. Sổ theo dõi công tác chuyên môn (1 năm).

          3. Hồ sơ tài liệu lưu hành bội bộ, các đề tài NCKHSP ứng dụng, SKKN, chuyên đề chuyên môn do cá nhân hoặc tập thể biên soạn.

          4. Hồ sơ lưu công văn, báo cáo,hướng dẫn của trường, của cấp trên.

          5. Tập lưu đề kiểm tra và ma trận đề (khảo sát chất lượng, 01 tiết) của các thành viên trong tổ.

          6. Phân phối chương trình được Sở GDĐT Phú Yên phê duyệt.

          Lưu ý: Tổ trưởng chuyên môn sắp xếp, phân loại các loại hồ sơ trên theo thứ tự từng tập riêng, thứ tự theo thời gian đối với các văn bản, đề tài, chuyên đề, đề kiểm tra ... để tiện cho việc kiểm tra.

          III. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn đối với giáo viên gồm:

          1. Giáo án (chuyên môn, tự chọn, hoạt động ngoài giờ, hướng nghiệp).

          2. Sổ báo giảng.

          3. Sổ điểm cá nhân.

          4. Sổ dự giờ - ghi chép.

          5.Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm).

          - Giáo án thực hiện theo công văn số 77/SGDĐT-GDTrH ngày 25/01/2014 của Sở GDĐT Phú Yên về việc tăng cường một số nhiệm vụ trọng tâm cho giáo dục từ học kỳ 2, năm học 2013 – 2014 (giáo viên có thể soạn, lưu giáo án trên máy tính xách tay thay thế cho giáo án in, viết trên giấy; nhưng khi cần phải in trình cho Ban Giám hiệu khi được yêu cầu kiểm tra).

          Lưu ý: Tổ trưởng chuyên môn phải kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên theo định kỳ hàng tháng và kiểm tra hồ sơ kỹ lưỡng, nhận xét ký duyệt theo quy định trước khi nộp cho Ban Giám hiệu kiểm tra.

          IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ để kiểm tra

          Các Tổ chuyên môn và Giáo viên nộp hồ sơ chuyên môn để kiểm tra vào lúc 8 giờ 00 ngày 13/12/2018, cụ thể như sau:

          1. Các Tổ/Nhóm chuyên môn: Toán, Tin, Vật lý – Công nghệ nộp tại phòng Thầy Nguyễn Hữu Phúc, Phó Hiệu trưởng.

          2. Các Tổ/Nhóm chuyên môn: Hóa - Thể dục, QPAN, Sinh học - CN nộp tại phòng Thầy Trần Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng.

          3. Các Tổ/Nhóm chuyên môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử - Địa - GDCD nộp tại phòng Thầy Huỳnh Xuân Mai, Phó Hiệu trưởng.

          Nhận được Thông báo này, yêu cầu các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn và giáo viên toàn trường thực hiện nghiêm túc các nội dung đã nêu trên và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- Tổ Trưởng CM, Giáo viên (th/hiện);

- HT, các PHT;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Huỳnh Xuân Mai

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 4.525
Năm 2019 : 76.187