Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 1, năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 1, năm học 2018-2019.

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

 

            - Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018 về việc Kiểm tra tập trung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và Công văn số 864/SGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phú Yên về việc hướng dẫn nội dung, cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ 1 khối 10, 11 THPT năm học 2018 – 2019.

          - Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng; Nhà trường lập kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kì 1, năm học 2018 - 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức kiểm tra tập trung nhằm giúp học sinh, giáo viên đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập qua học kỳ 1; đồng thời trên cơ sở đó, học sinh rút kinh nghiệm trong việc học tập, trang bị kiến thức, đổi mới cách học tích cực và tham gia kiểm tra học kỳ đạt hiệu quả; giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT; giúp lãnh đạo nhà trường quản lí rà soát, điều chỉnh công tác quản lí, chỉ đạo kế hoạch dạy và học; xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường góp phần tiến đên xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

          - Thống nhất xây dựng đề cương ôn tập kỹ lưỡng, phù hợp với đối tượng học sinh, giúp học sinh làm bài kiểm tra học kỳ có chất lượng và đạt kết quả cao.

          - Việc tổ chức kiểm tra tập trung nhằm đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch dạy và học; trên cơ sở đó đánh giá những việc làm hiệu quả để phát huy và khắc phục những hạn chế để điều chỉnh kế hoạch dạy và học trong học kỳ 2 cho phù hợp và đạt được chỉ tiêu đã đề ra.

          2. Yêu cầu

- Tổ chức kỳ kiểm tra an toàn tuyệt đối từ khâu: nhận đề, ra đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm kiểm tra và vào điểm, đúng quy chế của Bộ GDĐT, quy định của Sở GDĐT.

          - Tổ chức coi kiểm tra, chấm điểm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy chế của Bộ GDĐT, hướng dẫn của Sở GDĐT; đánh giá khách quan, chính xác kết quả học tập của học sinh, đánh giá đúng thực chất công tác dạy và học của nhà trường.

B. NỘI DUNG

          I. Nội dung, môn kiểm tra, thời gian kiểm tra tập trung học kỳ 1 đối với khối 10, 11, 12

          - Thực hiện theo Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018 về việc Kiểm tra tập trung học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 và Công văn số 864/SGDĐT-GDTrH ngày 20/11/2018 của Sở GDĐT Phú Yên về việc hướng dẫn nội dung, cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ 1 khối 10, 11 THPT năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

+ Các tổ chuyên môn tổ chức ôn tập nội dung kiểm tra thuộc chương trình học kì 1, tính đến thời điểm kiểm tra hết tuần thứ 17; cấu trúc đề kiểm tra tập trung học kỳ 1 các khối 10, 11 thực hiện theo Kế hoạch số 336/KH-SGDĐT ngày 24/10/2018 của Sở GDĐT Phú Yên.

1. Các môn kiểm tra, hình thức tập trung khối 10, 11, 12

a. Đối với các môn kiểm tra khối 10, 11 do Sở tổ chức

- Khối 11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học.

- Khối 10: Toán học, Vật lí, Lịch sử, Địa lý.

          b. Hình thức kiểm tra

          - Đối với các môn khối 10, 11 theo đề của Sở: môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức Tự luận; các môn còn lại kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm kết hợp với Tự luận (môn Hóa học 60% trắc nghiệm, 40 % tự luận; các môn còn lại 70% trắc nghiệm, 30 % tự luận).

c. Đối với các môn do Trường tổ chức kiểm tra tập trung

- Khối 12: Toán học (trắc nghiệm 90 phút), Ngữ văn (tự luận 90 phút, Tiếng Anh (trắc nghiệm 60 phút). Cấu trúc, hình thức đề kiểm tra tập trung 3 môn khối 12 giống như đề thi THPT quốc gia 2018 của Bộ GDĐT.

- Khối 11: Toán học, hình thức tự luận, thời gian 60 phút.

- Khối 10: Ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian 90 phút.

2. Thời gian và lịch kiểm tra tập trung học kỳ 1 khối 10, 11, 12

 

Ngày
kiểm tra

Buổi

Khối

Môn

Thời gian làm bài

Giờ
phát đề

Giờ bắt

đầu làm bài

Giờ

thu bài

02/01/2019

Sáng

12

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

Tiếng Anh

60 phút

9 giờ 25

9 giờ 30

10 giờ 30

Chiều

12

Toán học

90 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

15 giờ 30

03/01/2019

 

Sáng

11

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

9 giờ 00

Hóa học

45 phút

9 giờ 40

9 giờ 45

10 giờ 30

Chiều

10

Toán học

90 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

15 giờ 00

Lịch sử

45 phút

15 giờ 40

15 giờ 45

16 giờ 30

04/01/2019

Sáng

11

Tiếng Anh

45 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

8 giờ 15

Sinh học

45 phút

8 giờ 55

9 giờ 00

9 giờ 45

Chiều

10

Vật lí

45 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

14 giờ 15

Địa lí

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

15 giờ 45

05/01/2019

Sáng

11

Toán học

90 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

9 giờ 30

Chiều

10

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

15 giờ 30

 

* Lưu ý: Học sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút của mỗi môn thi.

          + Thời gian làm việc của Hội đồng coi kiểm tra tập trung học kì 1 từ ngày 02 đến hết ngày 05/01/2019.

          + Thời gian chấm kiểm tra và nhập điểm (theo mẫu đối với các môn kiểm tra do Sở ra đề) hoàn thành trước ngày 14/01/2018; tổng hợp thông báo điểm và gửi báo cáo về Sở GDĐT chậm nhất ngày 16/01/2019.

          + Nhà trường cử 02 cán bộ, giáo viên (có Quyết định cử đi của Hiệu trưởng) về Sở GDĐT nhận đề kiểm tra vào lúc 8 giờ 00, ngày 26/12/2018; từ ngày 27/12/2018 đến trước khi tổ chức kiểm tra, Nhà trường tổ chức in sao đề đảm bảo mỗi học sinh 1 đề/môn theo quy định.

          II. Thời gian ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 đối với các môn không kiểm tra tập trung ở khối 10, 11, 12

          - Các Tổ Chuyên môn họp thống nhất rà soát chương trình để dạy kịp chương trình học kỳ 1 theo phân phối chương trình; phân công ra đề cương ôn tập và đề kiểm tra (bao gồm đề, ma trận đề, đáp áp chấm cụ thể, lưu hồ sơ tổ) phù hợp từng bộ môn và đối tượng học sinh; giáo viên tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 1 trên lớp từ tuần 16 đến tuần 19.

- Hình thức ra đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phân loại được trình độ học sinh được xác định trong chương trình khối lớp học của từng môn học; chấm điểm vào điểm kịp thời, đúng quy định.

           III. Quy trình in sao đề kiểm tra

- Tổ chức in sao đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối với đề kiểm tra (kể cả đề kiểm tra đề xuất mà Trường ra gửi về Sở) , thực hiện in sao theo đúng quy trình bảo mật theo Quy chế thi hiện hành của Bộ GDĐT. Việc in sao đề kiểm tra thực hiện theo quy trình dưới đây:

+ Trong quy trình sao in, phải cử người đọc kiểm tra đề gốc trước khi nhân bản, rà soát thật kỹ, tránh nhầm lẫn, sai sót và khắc phục lỗi mất ký tự hoặc ký tự lạ bất hợp lý (nếu có) trong đề kiểm tra. Tất cả các đề phải được in sao rõ ràng, chính xác, đảm bảo đủ số lượng đề cho từng thí sinh. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc có nội dung còn nghi vấn trong đề gốc phải báo cáo ngay với Sở GDĐT để được hướng dẫn xử lý đối với các môn kiểm tra tập trung khối 10, 11 do Sở tổ chức;

+ Kiểm soát chính xác số lượng thí sinh của từng phòng để in sao đề đúng, đủ số lượng;

+ In sao đề kiểm tra lần lượt cho từng môn; in sao xong, niêm phong đóng gói theo phòng, thu dọn sạch sẽ, sau đó mới chuyển sang in sao đề kiểm tra của môn tiếp theo. Trong quá trình in sao phải kiểm tra chất lượng bản in sao; các bản in sao thử và hỏng phải được thu lại, bảo quản theo chế độ tài liệu mật;

          + Sau khi đóng gói xong đề kiểm tra từng môn, Tổ Trưởng in sao đề kiểm tra quản lý các bì đề kiểm tra; kể cả các bản in thừa, in hỏng, mờ, xấu, rách, bẩn đã bị loại theo chế độ mật quy định, đến ngày kiểm tra bàn giao lại cho Lãnh đạo Hội đồng coi kiểm tra quản lý theo quy định và tổ chức kiểm tra theo lịch.

          IV. Kinh phí

Kinh phí chi cho Tổ in sao đề kiểm tra làm việc; mua giấy làm bài kiểm tra, giấy nháp, các loại bao bìa, văn phòng phẩm, dụng cụ cần thiết để sử dụng cho kỳ kiểm tra học kỳ 1 cho 3 khối 10, 11, 12 được chi theo Quy chế chi tiêu nội bộ, từ nguồn thu học phí và các nguồn hợp pháp khác theo quy định nhằm đảm bảo kỳ kiểm tra diễn ra nghiêm túc, tiết kiệm, đúng kế hoạch.

          V. Tổ chức thực hiện

          1. Lãnh đạo nhà trường

- Lập kế hoạch tổ chức triển khai ôn tập, kiểm tra học kỳ 1 cho 3 khối 10, 11, 12 đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật; tổ chức coi, chấm kiểm tra nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh, chất lượng dạy và học của nhà trường; xét duyệt đề kiểm tra từ các tổ trưởng chuyên môn trước khi cho sao in đối với khối 10, 11, 12 (đối với các môn trường tổ chức kiểm tra).

- Ban hành quyết định thành lập Tổ in sao đề kiểm tra do 01 Lãnh đạo đơn vị làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện in sao đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối đề kiểm tra; thực hiện in sao theo đúng quy trình bảo mật nêu trên, đồng thời gửi quyết định có dấu đỏ về Sở GDĐT (qua Phòng KT-KĐCLGD).

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng, thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; tổ chức phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường làm nhiệm vụ coi kiểm tra theo đúng lịch và thời gian quy định; mỗi phòng kiểm tra bố trí 02 giám thị/phòng (đối với các môn theo Lịch Sở), 01 giám thị/phòng (đối với các môn theo Lịch trường); danh sách học sinh tham dự kiểm tra tập trung khối 10, 11, 12 được xếp theo thứ tự a, b, c, ...; số lượng học sinh tối đa không quá 25 học sinh/phòng.

- Ban hành quyết định thành lập Hội đồng chấm kiểm tra do Hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng, thành viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường; thực hiện đánh phách, cắt phách và tổ chức chấm tập trung một vòng độc lập, thời gian hoàn thành và nộp kết quả theo lịch quy định; đối với bài kiểm tra tập trung học kì 1, nhà trường lưu trữ để Sở GDĐT có thể sẽ rút bài kiểm tra chấm thẩm định sau khi hoàn thành học kì 1.

2. Tổ chuyên môn

- Tổ trưởng tổ chức họp tổ tiến hành rà soát tiến độ chương trình bộ môn, có kế hoạch dạy bù để kịp chương trình (nếu các môn chưa kịp chương trình); thống nhất nội dung ra đề cương ôn tập; hướng dẫn học sinh ôn tập kỹ lưỡng nhằm kiểm tra học kỳ 1 có chất lượng và đạt hiệu quả; phân công giáo viên ra đề kiểm tra phù hợp đối tượng học sinh và đúng quy định theo từng môn; tổ chức cho học sinh kiểm tra trên lớp các môn không tập trung nghiêm túc đúng quy định.

- Các tổ chuyên môn có môn kiểm tra tập trung bao gồm: Toán học khối 11; Ngữ văn khối 10; Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 12 phân công mỗi giáo viên trong tổ ra đề kiểm tra, đáp án, ma trận đề nộp cho tổ trưởng (thời gian do tổ trưởng quy định); Tổ trưởng xét duyệt và ra đề kiểm tra chung, đáp án, ma trận đề nộp cho Ban Chuyên môn nhà trường bằng bản in trên giấy A4 vào sáng ngày 24/12/2018.

- Tổ trưởng/Nhóm trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức đề kiểm tra, đáp án, ma trận đề và đảm bảo tính bảo mật đề kiểm tra của tổ mình trước Lãnh đạo nhà trường.

- Phân công các thành viên trong tổ coi, chấm bài kiểm tra, trả bài vào điểm kịp thời gian quy định.

- Tổ trưởng/Nhóm trưởng các Tổ/Nhóm chuyên môn: Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh ra đề kiểm tra đề xuất, đề kiểm tra phải đảm bảo đúng cấu trúc, ma trận theo hướng dẫn của Sở, chuẩn xác nội dung, kiến thức, bảo mật đúng quy định; đề kiểm tra các môn này có thể được sử dụng làm kiểm tra tập trung chung cho các trường. Do vậy, các Tổ trưởng/Nhóm chuyên môn trưởng phải đảm bảo chính xác và bảo mật, mọi sai sót các Tổ trưởng/Nhóm chuyên môn chịu trách nhiệm. Đề kiểm tra đề xuất các môn trên (01 bản giấy/đề, hướng dẫn chấm, đáp án chi tiết gửi cho trường để tổng hợp, ghi đĩa CD và nộp về Sở trước ngày 15/12/2018 theo hướng dẫn.

3. Ban Khảo thí - CNTT và Nhóm tin học

- Lập danh sách phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra phù hợp cho từng buổi theo lịch và làm các nhiệm vụ tại Phòng Hội đồng kiểm tra.

- Lập danh sách học sinh kiểm tra theo từng môn theo khối lớp 10, 11, 12 xếp theo theo vần a, b, c…, bố trí phòng kiểm tra hợp lý và niêm yết theo lịch kiểm tra tập trung.

- Tham gia thành viên Tổ in sao đề kiểm tra cùng tổ chức sao in đề kiểm tra đủ số lượng, rõ ràng, đảm bảo an toàn, bảo mật, đúng quy trình theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ tại Hội đồng kiểm tra theo phân công.

4. Kế Toán

- Lập dự trù kinh phí cho toàn bộ kỳ kiểm tra học kỳ 1 trình Hiệu trưởng duyệt để mua giấy kiểm tra, giấy nháp, các biểu mẫu, các bì đựng đề thi, băng keo, kéo cắt giấy, dây thun, bì nhựa (my clear) đựng bài kiểm tra và các vật dụng cần thiết để sử dụng cho kỳ kiểm tra theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định tài chính hiện hành.

5. Giáo viên chủ nhiệm

- Giáo viên chủ nhiệm khối 10, 11, 12 có trách nhiệm giáo dục, quán triệt học sinh lớp mình có tinh thần, thái độ học tập tích cực để tham gia kỳ kiểm tra học kỳ 1 ở tất cả các môn đạt hiệu quả cao nhất; theo dõi lịch kiểm tra tập trung và đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia đông đủ, đúng thời gian quy định.

-Quán triệt, giáo dục học sinh tham gia kiểm tra học kỳ 1 ở tất cả các môn nghiêm túc, thực hiện đúng trách nhiệm của thí sinh; không vi phạm trong kiểm tra  (nếu vi phạm tùy mức độ sẽ xem xét về mặt hạnh kiểm trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 theo quy đinh).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng; Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc và đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu chưa rõ hoặc vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo nhà trường để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng: KTKĐCLGD, GDTrH-Sở (bc);

- Các Tổ CM, VP, GV, NV, HS (th/hiện);

- HT, các PHT;

- Website Trường;

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

Huỳnh Xuân Mai

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 4.526
Năm 2019 : 76.188