Lịch thi học kỳ 2 và thi khảo sát năng lực lớp 12 năm học 2018 - 2019

Lịch thi học kỳ 2 và thi khảo sát năng lực lớp 12 năm học 2018 - 2019

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 12, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 43/KH-PVĐ, ngày 25/3/2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng)

Ngày

 kiểm tra

 

Buổi

Môn

Hình thức

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu

làm bài

Giờ

thu bài

 

03/5/2019

 

 

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

90 phút

7g25’

7g30’

9g00’

Tiếng Anh

Trắc nghiệm

60 phút

9g25’

9g30’

10g30’

Chiều

Toán

Trắc nghiệm

90 phút

14g25’

14g30’

16g00’

 

Lưu ý:    - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

- Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 30.

 

LỊCH KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 10, 11, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 43/KH-PVĐ, ngày 25/3/2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng)

Ngày
kiểm tra

Buổi

Khối

lớp

Môn

Thời gian làm bài

Giờ
 phát đề

Giờ bắt đầu
làm bài

Giờ

thu bài

08/5/2019

 Sáng

10

Toán

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00’

 Chiều

11

Ngữ văn

90 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

09/5/2019

Sáng

10

Ngữ văn

90 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

9 giờ 00

Hóa học

45 phút

9 giờ 40

9 giờ 45’

10 giờ 30’

 Chiều

11

Toán

90 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30’

15 giờ 00’

Lịch sử

45 phút

15 giờ 40’

15 giờ 45’

16 giờ 30’

 10/5/2019

Sáng

10

Tiếng Anh

45 phút

7 giờ 25’

7 giờ 30’

8 giờ 15’

Sinh học

45 phút

8 giờ 55’

9 giờ 00’

9 giờ 45’

Chiều

11

Vật lý

45 phút

13 giờ 25’

13 giờ 30

14 giờ 15’

Địa lý

45 phút

14 giờ 55

15 giờ 00

15 giờ 45’

         

Lưu ý:     - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

- Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00.

 

LỊCH THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC HỌC SINH LỚP 12, NĂM HỌC 2018 - 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 43/KH-PVĐ, ngày 25/3/2019 của Trường THPT Phạm Văn Đồng).

 

Ngày thi

 

Buổi

Môn

Hình

thức

Thời gian

làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt

đầu làm bài

Giờ

thu bài

 

17/5/2019

 

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

120 phút

7g25’

7g30’

9g30’

Chiều

Toán

Trắc

nghiệm

90 phút

13g20’

13g30’

15g00’

Tiếng Anh

Trắc

nghiệm

60 phút

15g20’

15g30’

16g30’

18/5/2019

Sáng

(Bài thi KHTN)

Vật lí

Trắc

nghiệm

50 phút

7g30’

7g40’

8g30’

Hóa học

Trắc

nghiệm

50 phút

8g40’

8g50’

9g40’

Sinh học

Trắc

nghiệm

50 phút

9g50’

10g00’

10g50’

Chiều (Bài thi KHXH)

Lịch sử

Trắc

nghiệm

50 phút

13g20’

13g30’

14g20’

Địa lí

Trắc

nghiệm

50 phút

14g30’

14g40’

15g30’

GDCD

Trắc

nghiệm

50 phút

15g40’

15g50’

16g40’

 

Lưu ý:  - Buổi sáng: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 7 giờ 00.

               - Buổi chiều: học sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 13 giờ 00.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 50
Tháng 06 : 4.525
Năm 2019 : 76.187